Xem Ngày Cắt Tóc - Ngày Nào Cắt Tóc Tốt Đem Lại Nhiều May Mắn
Góc Tử Vi

Xem Ngày Cắt Tóc

Mái tóc không chỉ quyết định vẻ đẹp thẩm mỹ bên ngoài, mà dường như nó còn có mối liên hệ với vận may, tài lộc của mỗi người. Bởi vậy mà mỗi khi cắt tóc, người xưa thường chọn ngày lành tháng tốt. Tiện ích xem ngày cắt tóc dưới đây sẽ giúp quý vị chọn ngày đẹp cắt tóc để "Đón tài rước lộc".

NGÀY NGÀY TỐT CẮT TÓC THÁNG 1 - 2023
Chủ nhật 1 Tháng 1
 • Chủ nhật, ngày 01/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 10/12/2022
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên vũ
 • Trực: Nguy - Sao: Mão - Tiết: Đông chí
 • Sao tốt:

  Nguyệt giải, Phổ hộ, Hoàng ân*, Ngũ hợp, Sát công

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá, Lục bất thành, Thần cách, Huyền vũ, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Trùng Phục
Xem chi tiết
Thứ 2 2 Tháng 1
 • Thứ 2, ngày 02/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 11/12/2022
 • Bát tự: Ngày Canh Thân, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Thành - Sao: Tất - Tiết: Đông chí
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Ngũ phú*, Phúc sinh, Hoạt diệu, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt đức*, Trực tinh, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Lôi công, Thổ cẩm, Đại không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 4 Tháng 1
 • Thứ 4, ngày 04/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 13/12/2022
 • Bát tự: Ngày Nhâm Tuất, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Khai - Sao: Sâm - Tiết: Đông chí
 • Sao tốt:

  Thánh tâm, Thanh long*, Đại hồng sa, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Ngũ quỹ, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Ly Sào

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 5 5 Tháng 1
 • Thứ 5, ngày 05/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 14/12/2022
 • Bát tự: Ngày Quý Hợi, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Bế - Sao: Tỉnh - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Nguyệt tài, Âm đức, Ích hậu, Dịch mã*, Phúc hậu, Minh đường*, Thiên quý*, Ngũ hợp, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Nhân cách, Âm thác, Hoả tinh

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 7 7 Tháng 1
 • Thứ 7, ngày 07/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 16/12/2022
 • Bát tự: Ngày Ất Sửu, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Kiến - Sao: Liễu - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Yếu yên*, Nguyệt đức hợp*, Thiên ân, Sát công, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Thổ phủ, Chu tước, Tam tang, Không phòng, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
Thứ 3 10 Tháng 1
 • Thứ 3, ngày 10/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 19/12/2022
 • Bát tự: Ngày Mậu Thìn, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Bình - Sao: Dực - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:
 • Sao xấu:

  Tiểu hao, Nguyệt hư, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Bạch hổ, Ly Sào, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 6 13 Tháng 1
 • Thứ 6, ngày 13/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 22/12/2022
 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên vũ
 • Trực: Phá - Sao: Cang - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Nguyệt giải, Phổ hộ, Hoàng ân*, Nguyệt ân*

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá, Lục bất thành, Thần cách, Huyền vũ, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 7 14 Tháng 1
 • Thứ 7, ngày 14/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 23/12/2022
 • Bát tự: Ngày Nhâm Thân, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Nguy - Sao: Đê - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Ngũ phú*, Phúc sinh, Hoạt diệu, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Thiên quý*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Lôi công, Thổ cẩm, Hoả tinh, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 2 16 Tháng 1
 • Thứ 2, ngày 16/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 25/12/2022
 • Bát tự: Ngày Giáp Tuất, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Thu - Sao: Tâm - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Thánh tâm, Thanh long*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Sát công, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Ngũ quỹ, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 3 17 Tháng 1
 • Thứ 3, ngày 17/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 26/12/2022
 • Bát tự: Ngày Ất Hợi, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Khai - Sao: Vĩ - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Nguyệt tài, Âm đức, Ích hậu, Dịch mã*, Phúc hậu, Minh đường*, Nguyệt đức hợp*, Trực tinh, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Nhân cách

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 20 Tháng 1
 • Thứ 6, ngày 20/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 29/12/2022
 • Bát tự: Ngày Mậu Dần, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Trừ - Sao: Ngưu - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Thiên tài, U vi tinh, Tuế hợp, Thiên thuỵ, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Địa tặc, Hoang vu, Ly Sào

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 23 Tháng 1
 • Thứ 2, ngày 23/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 02/01/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Tỵ, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Định - Sao: Nguy - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Địa tài, Hoạt diệu, Kim đường*, Nguyệt đức hợp*, Thiên ân, Thiên thuỵ

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Tiểu hồng sa, Tiểu hao, Nguyệt hoả, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt hình, Ngũ hư, Hoang vu, Ly Sào, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 4 25 Tháng 1
 • Thứ 4, ngày 25/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 04/01/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Mùi, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Phá - Sao: Bích - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Kính tâm, Ngọc đường*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Hoả tinh

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 5 26 Tháng 1
 • Thứ 5, ngày 26/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 05/01/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Nguy - Sao: Khuê - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Minh tinh, Nguyệt giải, Giải thần*, Phổ hộ, Dịch mã*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 7 28 Tháng 1
 • Thứ 7, ngày 28/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 07/01/2023
 • Bát tự: Ngày Bính Tuất, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Thu - Sao: Vị - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Thiên quan*, Hoàng ân*, Tam hợp*, Nguyệt ân*, Nguyệt đức*, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Nguyệt yếm đại hoạ, Cô thần, Quỷ khốc

 • Ngày kỵ: Thụ Tử, Tam Nương
Xem chi tiết
Chủ nhật 29 Tháng 1
 • Chủ nhật, ngày 29/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 08/01/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Hợi, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Khai - Sao: Mão - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Thánh tâm, Ngũ phú*, U vi tinh, Lục hợp*, Mẫu thương*, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Địa phá, Hà khôi, Câu trận, Thổ cẩm

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 30 Tháng 1
 • Thứ 2, ngày 30/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 09/01/2023
 • Bát tự: Ngày Mậu Tý, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Bế - Sao: Tất - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Ích hậu, Thanh long*, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Phi ma sát, Lỗ ban sát, Ly Sào, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 3 31 Tháng 1
 • Thứ 3, ngày 31/01/2023
 • Âm lịch: Ngày 10/01/2023
 • Bát tự: Ngày Kỷ Sửu, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Kiến - Sao: Chuỷ - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Tuế hợp, Tục thế, Minh đường*, Đại hồng sa, Thiên phúc, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Địa tặc, Hoả tai, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Ly Sào, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder